6. Gebakken lucht

Zoals ik eerder heb vermeld, heb ik een aantal jaar in de automatisering gewerkt. ICT is een populairdere benaming. Je moet je daar niet teveel bij voorstellen. Ik was als drop-out met een havo diploma en oud homecomputer-hobbyist goed genoeg om bij een helpdesk te komen zitten (waar iedereen die werkelijk goede antwoorden kan geven …

5. Bijna bijgepraat.

In mijn vorige blog heb ik een stukje overgeslagen en dat is niet terecht. Ik werkte bij mijn nieuwe Nederlandse werkgever bij de afdeling zorg en welzijn. Via die afdeling werd ik (op mijn verzoek) een dag per week gedetacheerd bij het Centrum voor Innovatief Vakmanschap. Deze afdeling houdt zich bezig met allerlei vormen van …

4. En toen

“Docent Creatieve vakken” was de functieomschrijving, met de ruimte dat zelf in te vullen. Omdat ik naast docent Nederlands ook docent drama ben, klonk dat als muziek in mijn oren. Unitdirecteur Willy was een visionair, zo leek het en natuurlijk zag ik een uitdaging in het zelf mogen opbouwen van een curriculum. Al snel bleek …

3. Hoe het verder ging

De eerste woorden Papiaments die ik oppikte in het onderwijs waren de woorden ‘kansa’ en ‘humber’ wat respectievelijk ‘moe’ en ‘honger’ betekenen. Ook op het mbo bleken die de belangrijkste levensbehoeften van de leerlingen te bepalen. Maar de vooruitgang vergeleken de populatie van het praktijkonderwijs was onmiskenbaar: ze renden hier niet door het lokaal, leken …

2. Wat daarna gebeurde

“Wij beginnen een school voor speciaal onderwijs en we willen graag gebruik maken van jouw expertise.” Het waren woorden van gelijke strekking die Unitdirecteur Ron gebruikte en waarop ik aansloeg. Met 8 jaar ervaring in cluster 2 onderwijs, kon ik me er wel iets bij voorstellen. We hadden een deal.  Hoewel ik nu het proces …